Bản tin Bông Sen Vàng

Điều chỉnh số dặm tối thiểu trong phương thức thanh toán Dặm & Tiền

Vietnam Airlines xin thông báo: Từ ngày 10/10/2022, mức dặm tối thiểu để thanh toán khi mua vé máy bay theo phương thức Dặm & Tiền là 2.500 dặm/1 khách/ 1chặng, thay cho 1.000 dặm như trước đây.

Các quy định khác liên quan đến thanh toán Dặm & Tiền không thay đổi.

Xin mời tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán Dặm & Tiền tại đây