Nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động du lịch trên toàn quốc, Vietnam Airlines mở thêm 5 đường bay và phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020. Các đường bay mở thêm bao…...chi tiết