Hội viên Bông Sen Vàng được tích dặm thưởng khi bay cùng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco hoặc khi sử dụng dịch vụ của các đối tác như chi tiêu thẻ tín dụng, đặt phòng khách sạn, sử dụng dịch vụ viễn thông… Dặm thưởng tích lũy trong tài khoản ghi nhận sự đóng góp…...chi tiết