Kỷ niệm sinh nhật tròn 20 tuổi vào tháng 12/2019 này, Chương trình Bông Sen Vàng đã trải qua hành trình liên tục đổi mới, phát triển, xây dựng chính sách, sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại lợi ích hấp dẫn hơn cho hội viên. 250.000 hội viên cao cấp và gần 500 Hội…...chi tiết