Hội viên Bạch Kim, Vàng, Titan hết hạn thẻ trong giai đoạn từ 31/7/2021 đến 31/12/2021 sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 1 năm nếu tích lũy tối thiểu một chuyến bay xét hạng trong năm 2020 hoặc 2021. Ưu đãi dành cho hội viên có địa chỉ đăng ký tại thị trường Việt Nam. Đây là đợt gia…...chi tiết