Chương trình Bông Sen Vàng xin thông báo từ ngày 01/11/2018, một số nội dung ưu đãi về Dịch vụ và Lấy thưởng dành cho hội viên Bông Sen Vàng được sửa đổi như sau:   Ưu đãi Dịch vụ và Lấy thưởng áp dụng từ 01/11/2018 Ưu đãi dịch vụ Quy định về số…...chi tiết