Hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không số tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao, Chương trình Bông Sen Vàng đã chuyển đổi thành công hệ thống quản lý khách hàng thường xuyên.   Công nghệ mới với nhiều tính ứng dụng cao sẽ gia tăng thêm các tiện ích, nâng cao tính bảo mật,…...chi tiết