Chỉ cần tích lũy từ 2.000 dặm, Quý hội viên đã có thể thực hiện chuyến bay trong mơ! Phương thức mua vé máy bay mới kết hợp Dặm & Tiền là chính sách dành riêng cho hội viên Bông Sen Vàng, có hiệu lực từ 2/9/2019. Số dặm tối thiểu sử dụng để mua…...chi tiết