Tài khoản Gia đình là sản phẩm được triển khai lần đầu tiên ở Việt Nam dành cho nhóm hội viên Bông Sen Vàng trong một gia đình. Theo đó, các thành viên trong tài khoản có thể gộp dặm để lấy thưởng, đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho hội viên. Đối tượng tham…...chi tiết