Thứ Sáu – Ngày hội ưu đãi dành cho tất cả hội viên Bông Sen Vàng! Chương trình 1: Hội viên mới nhận ngay 2.000 dặm thưởng Hội viên Bông Sen Vàng đăng ký mới thành công vào ngày thứ Sáu hàng tuần sẽ nhận ngay 2.000 dặm thưởng, gấp đôi dặm thưởng so với thông…...chi tiết