Chúng ta đang phải đối mặt với giai đoạn vô cùng khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Với tất cả sự cố gắng, Vietnam Airlines đã cùng chung tay, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng bằng những hành động đầy tính nhân văn. Cho dù khó khăn đến đâu, Vietnam Airlines vẫn luôn nỗ lực…...chi tiết