Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới hãng hàng không 5 sao và theo xu hướng công nghệ số, Chương trình Bông Sen Vàng sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống quản lý khách hàng thường xuyên dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 4 năm 2021. Hệ thống…...chi tiết