Từ ngày 20/12/2018, Vietnam Airlines ưu đãi tặng thẻ Vàng cho Hội viên Bông Sen Vàng khi mua vé và bay 01 chuyến khứ hồi châu Âu hạng Phổ thông Đặc biệt trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với số hiệu chuyến bay VN. Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho hội…...chi tiết