Để ngừng đăng ký nhận thông tin, Quý hội viên vui lòng gửi yêu cầu về Chương trình Bông Sen Vàng theo địa chỉ:

Hội viên Bạch kim và Vàng: vip.lotusmiles@vietnamairlines.com

Hội viên Titan, Bạc và Đăng ký: lotusmiles@vietnamairlines.com

 
Facebook Youtube Appstore GooglePlay Instagram Website
 

VietnamAirlines, 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam