Bản tin Bông Sen Vàng

Điều chỉnh giá bán dặm/chặng bay mua tại Việt Nam từ 15/2/2023

Từ 15/02/2023, Chương trình Bông Sen Vàng điều chỉnh giá bán dặm/chặng bay mua tại Việt Nam như sau:

  Sản phẩm Giá trước 15/2/2023
(Chưa bao gồm VAT)
Giá từ 15/2/2023
(Chưa bao gồm VAT)

 

Dặm/chặng bay xét hạng
(VND/1.000 dặm hoặc 1 chặng bay)

2.100.000 2.200.000

 

Dặm thưởng
(VND/1.000 dặm)

500.000 550.000

Lưu ý: Giá bán tại nước ngoài không thay đổi

Hãy nhanh tay mua để nâng hạng thẻ cho bản thân hoặc người thân trước thời điểm điều chỉnh giá bán!