Bản tin Bông Sen Vàng

Sử dụng một thẻ khách hàng thường xuyên cho mỗi chuyến bay

Quý hội viên có thể đăng ký thành viên của nhiều chương trình khách hàng thường xuyên khác nhau nhưng chỉ được sử dụng một thẻ khách hàng thường xuyên cho mỗi chuyến bay.

Thẻ khách hàng thường xuyên là thông tin rất quan trọng để hãng hàng không nhận biết và phục vụ hội viên, cung cấp các ưu đãi như: Làm thủ tục, thêm kiện hành lý, gắn thẻ hành lý ưu tiên hay cộng dặm.

Ưu đãi phòng khách Thương gia sẽ được phục vụ căn cứ vào thẻ khách hàng thường xuyên in trên Thẻ lên máy bay.