Bản tin Bông Sen Vàng

Đón Xuân sang có Dặm Sen Vàng – Ưu đãi giảm tới 25%

Từ 19/01 đến hết 31/01/2023, hội viên Bông Sen Vàng được ưu đãi giảm tới 25% khi mua dặm/chặng bay xét hạng, dặm thưởng hoặc gia hạn dặm thưởng.

Tại Việt Nam

Sản phẩm Giá công bố Giá ưu đãi
Dặm/chặng bay xét hạng
(VND/1.000 dặm hoặc 1 chặng bay)
2.100.000 1.600.000
Dặm thưởng (VND/1.000 dặm) 500.000 400.000
Gia hạn dặm (VND/500 dặm) 100.000 80.000

Mức giá trên chưa bao gồm VAT.

Thị trường ngoài Việt Nam

Sản phẩm Giá công bố Giá ưu đãi
Dặm/chặng bay xét hạng 
(USD/1.000 dặm hoặc 1 chặng bay)
100 75
Dặm thưởng (USD/1.000 dặm) 25 18
Gia hạn dặm (USD/500 dặm) 5 4