Bản tin Bông Sen Vàng

Đăng ký hội viên – Nhận ngay dặm thưởng

Cơ hội nhận ngay 2.000 dặm thưởng dành cho hội viên đăng ký mới vào Thứ Sáu hàng tuần đã kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Tuy nhiên, hội viên mới vẫn tiếp tục được tặng 1.000 dặm thưởng ngay khi đăng ký thành công, trở thành hội viên Bông Sen Vàng.

Kênh áp dụng:

  www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, Facebook
  Chi nhánh và đại lý của Vietnam Airlines