Bản tin Bông Sen Vàng

Tổng đài 1900 1800 chỉ phục vụ hội viên gọi từ số điện thoại đã đăng ký

Chương trình Bông Sen Vàng xin thông báo:

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 1/6/2022, tổng đài Bông Sen Vàng 1900 1800 sẽ chỉ phục vụ hội viên gọi từ số điện thoại đã đăng ký với Chương trình Bông Sen Vàng và được ghi nhận trên hệ thống phục vụ hội viên.

Khi gọi từ số điện thoại đã đăng ký, Quý hội viên sẽ được nhận biết tên, hạng thẻ và được phục vụ theo đúng quy định của Chương trình Bông Sen Vàng.

Nếu chưa cập nhật số điện thoại trên hệ thống dữ liệu, Quý hội viên vui lòng gửi ảnh chụp Giấy tờ tùy thân từ email đã đăng ký với Chương trình Bông Sen Vàng đến địa chỉ:

vip.lotusmiles@vietnamairlines.com đối với hội viên Bạch Kim, Vàng, hoặc
lotusmiles@vietnamairlines.com đối với hội viên Titan, Bạc, Đăng ký


hoặc liên hệ các chi nhánh Vietnam Airlines gần nhất.