Tích lũy dặm với thẻ tín dụng SHB

Từ nay đến 06/06/2021, Hội viên Bông Sen Vàng có thêm cơ hội tích lũy dặm thưởng thông qua chương trình hợp tác giữa ngân hàng SHB và Vietnam Airlines. Theo đó, khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng quốc tế SHB sẽ được tích lũy điểm thưởng theo tỷ lệ:

1,000 đồng chi tiêu = 1 điểm thưởng SHB

Vào cuối mỗi kỳ sao kê, Quý hội viên có thể quy đổi điểm thưởng SHB thành dặm thưởng Bông Sen Vàng theo tỷ lệ như sau:

SHB Visa Platinum
Tích lũy 1 dặm bay cho mỗi 30 điểm SHB
(tương đương chi tiêu 30.000 đồng)
SHB MasterCard Gold
Tích lũy 1 dặm bay cho mỗi 35 điểm SHB
(tương đương chi tiêu 35.000 đồng)

SHB MasterCard Barcelona

SHB MasterCard Vinaphone

Tích lũy 1 dặm bay cho mỗi 40 điểm SHB
(tương đương chi tiêu 40.000 đồng)
SHB MasterCard Classic
Tích lũy 1 dặm bay cho mỗi 45 điểm SHB
(tương đương chi tiêu 45.000 đồng)

 

Hướng dẫn đổi dặm Bông Sen Vàng từ điểm thưởng SHB, vui lòng tham khảo tại đây

Để biết thêm về ưu đãi áp dụng với các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế của SHB, vui lòng tham khảo tại đây