Tích lũy dặm và nâng hạng với thẻ liên kết Vietnam Airlines Standard Chartered

Thẻ ghi nợ Vietnam Airlines Standard Chartered là sản phẩm thẻ Liên kết thứ 6 Vietnam Airlines hợp tác với các ngân hàng tại thị trường Việt Nam.

Chủ thẻ được tích hợp các ưu đãi hấp dẫn theo chương trình “Giao dịch. Tích dặm. Tận hưởng” như sau:

Cộng dặm thưởng

Tích lũy 2.000 dặm thưởng cho mỗi 50.000.000 đồng gửi tiết kiệm
Tích lũy 10.000 dặm thưởng cho mỗi 10.000.000 đồng cho dịch vụ bảo hiểm
Khách hàng ưu tiên: Nhận 10.000 dặm thưởng khi mở thẻ ghi nợ thành công và chi tiêu đạt 15 triệu đồng trong vòng 2 tháng kể từ khi mở thẻ
Khách hàng thường: Nhận 2.000 dặm thưởng khi mở thẻ ghi nợ thành công và chi tiêu đạt 5 triệu đồng trong vòng 2 tháng kể từ khi mở thẻ
Tích lũy 1 dặm thưởng cho mỗi 10.000 đồng chi tiêu tại nước ngoài bằng thẻ ghi nợ
Tích lũy 1 dặm thưởng cho mỗi 50.000 đồng chi tiêu tại Việt Nam hoặc chi tiêu trực tuyến bằng thẻ ghi nợ
Nhận ngay 24.000 dặm thưởng khi mở thẻ tín dung mở thẻ tín dung SC Worldmiles thành công và chi tiêu đạt 20 triệu đồng trong vòng 2 tháng kể từ khi mở thẻ.

 

Nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng

Nâng hạng Titan Bông Sen Vàng cho chủ thẻ gửi tiết kiệm 500.000.000 đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Áp dụng điều khoản và điều kiện
Nâng hạng Bạc Bông Sen Vàng khi khách hàng mở thẻ thành công

Chương trình áp dụng điều kiện, điều khoản. Quý hội viên vui lòng tham khảo chi tiết tại đây 

(*) Minh họa dựa trên hồ sơ tiêu chuẩn của khách hàng.