Hoàn phí thường niên thẻ tín dụng VIB

Từ 1/9 đến 31/12/2020, hội viên Bông Sen Vàng mở mới thẻ liên kết Vietnam Airlines VIB Premier Boundless sẽ được hoàn trả  100% phí thường niên năm đầu tiên nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

• Tổng chi tiêu tích lũy đạt từ 5.000.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ

• Tổng chi tiêu tích lũy đạt từ 1.000.000 đồng và giới thiệu 5 số điện thoại của khách hàng mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ

• Giới thiệu thành công 1 khách hàng mở mới thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra chương trình

Phí thường niên sẽ được hoàn trả trong vòng 60 ngày kể từ ngày xác định danh sách khách hàng thỏa mãn điều kiện trên.

Xin mời tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết.