Chi tiêu thẻ tín dụng Vietnam Airlines VPBank, tặng vé Thương gia

Hội viên Bông Sen Vàng – Chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietnam Airlines VPBank MasterCard sẽ có cơ hội cùng người thân tận hưởng dịch vụ hạng Thương gia miễn phí trên những chuyến bay của Vietnam Airlines nếu chi tiêu thẻ trong thời gian từ 1/12/2020 đến 28/02/2021 đạt tiêu chí sau:

Tặng 1 cặp vé khứ hồi hạng Thương gia của Vietnam Airlines từ Việt Nam đi Châu Âu hoặc Úc cho 1 khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất, trong đó:

     • Chi tiêu tối thiểu đạt từ 300.000.000 đồng trở lên, và

     • Mỗi tháng có phát sinh chi tiêu, và

     • Phát sinh ít nhất 1 giao dịch online trong suốt thời gian trên

Tặng 1 cặp vé khứ hồi hạng Thương gia của Vietnam Airlines từ Việt Nam đi Châu Á cho 1 khách hàng có tổng chi tiêu cao thứ 2, trong đó:

     • Chi tiêu tối thiểu đạt từ 200.000.000 đồng trở lên, và

     • Mỗi tháng có phát sinh chi tiêu, và

     • Phát sinh ít nhất 1 giao dịch online trong suốt thời gian trên

Tặng 1 cặp vé Vietnam Airlines khứ hồi hạng Thương gia nội địa Việt Nam cho 1 khách hàng có tổng chi tiêu cao thứ 3, trong đó:

     • Chi tiêu tối thiểu đạt từ 100.000.000 đồng trở lên, và

     • Mỗi tháng có phát sinh chi tiêu, và

     • Phát sinh ít nhất 1 giao dịch online trong suốt thời gian trên


Chương trình áp dụng điều kiện và điều khoản. Xin mời tham khảo thêm tại đây