Dừng hợp tác với bảo hiểm PVI và thuê xe Avis

Chương trình Bông Sen Vàng thông báo dừng hợp tác với đối tác bảo hiểm PVI thuê xe Avis từ ngày 15/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, hội viên Bông Sen Vàng không được hưởng ưu đãi tích lũy dặm khi mua bảo hiểm PVI và thuê xe của Avis kể từ ngày 15/8/2020.