Thẻ trong tay – Bay Thương gia và tích lũy ngàn dặm thưởng

Hội viên Bông Sen Vàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mở thành công thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietcombank Vietnam Airlines American Express trong thời gian từ 01/06/2020 đến 28/02/2021.

Nhận 1.000 dặm thưởng nếu có giao dịch chi tiêu bất kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

Nhận 10.000 dặm thưởng khi phát hành mới thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express Platinum và chi tiêu thẻ đạt từ 5 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành (áp dụng cho 820 khách hàng đầu tiên)

Có cơ hội nhận 1 cặp vé khứ hồi nội địa Vietnam Airlines hạng Thương gia nếu có doanh số chi tiêu cao nhất trong mỗi đợt xét thưởng (Đạt tối thiểu 120 triệu đồng/đợt)

 • Đợt 1: từ 01/06/2020 đến 31/08/2020

 • Đợt 2: từ 01/09/2020 đến 30/11/2020

 • Đợt 3: từ 01/12/2020 đến 28/02/2021

Ưu đãi áp dụng cho các đối tượng sau:

• Các khách hàng trước đây chưa từng có thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express

• Các khách hàng trước đây đã có thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express nhưng đã khóa/hủy ít nhất 12 tháng trước

• Không áp dụng đối với thẻ công ty (bao gồm cả thẻ công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng)