Tích lũy điểm ACB – Đổi dặm bay Bông Sen Vàng

Với giao dịch bất kỳ phát sinh tại ngân hàng ACB, hội viên đều có cơ hội tích lũy điểm thưởng và dễ dàng quy đổi sang dặm Bông Sen Vàng.

Đó là chương trình hợp tác giữa ACB Privilege Banking và Chương trình Bông Sen Vàng, có hiệu lực từ nay đến 20/10/2019 với mục tiêu tăng ưu đãi, đa dạng hóa cơ hội tích lũy dặm cho hội viên.

Theo đó, hội viên Bông Sen Vàng có thể quy đổi điểm ACB sang dặm thưởng theo tỉ lệ:

3.100 điểm ACB = 1.000 dặm Bông Sen Vàng

Điều kiện: Quy đổi tối thiểu 1.000 dặm/lần và tối đa 30.000 dặm/tháng.

Vui lòng liên hệ hotline 1800 577 775 để biết thêm chi tiết.