Nhận tới 16.000 dặm thưởng với Standard Chartered Bank

Hội viên Bông Sen Vàng có cơ hội nhận đến 16.000 dặm thưởng khi đăng ký mở thẻ tín dụng Standard Chartered WorldMiles hoặc Priority WorldMiles trong thời gian từ nay đến 31/12/2019, cụ thể:

Ưu đãi 1: Nhận 10.000 dặm thưởng nếu đăng ký mở thẻ tín dụng lần đầu tiên và chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành thẻ (Không trễ hơn ngày 29/2/2020)

Ưu đãi 2: Nhận 16.000 dặm thưởng nếu đăng ký mở thẻ tín dụng lần đầu tiên và thỏa mãn điều kiện chi tiêu:

 • Chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành thẻ và
 • Chi tiêu từ 15 triệu đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành thẻ (Không trễ hơn ngày 29/2/2020)


Lưu ý: Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ được nhận duy nhất 1 ưu đãi (Ưu đãi 1 hoặc Ưu đãi 2), tùy thuộc ưu đãi nào có giá trị cao hơn.

Xin mời đăng ký tham gia chương trình ưu đãi theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Soạn tin nhắn: SCC VNA gửi 8069;

 • Cách 2: Truy cập link tại đây và để lại thông tin cá nhân.