Tích lũy dặm thưởng với Hana Bank

Nhằm đa dạng hóa cơ hội cộng dặm cho hội viên, Chương trình Bông Sen Vàng hợp tác với  KEB Hana Bank – một trong 3 ngân hàng lớn nhất của Hàn Quốc.

Hana Members là chương trình dành cho hội viên liên kết của sáu công ty trực thuộc Tập đoàn Tài chính Hana, trong đó có Hana Bank. Hội viên của Hana Members được tích lũy điểm khi sử dụng thẻ tín dụng của Hana Bank, khi mua hàng hóa của Hana Money và có thể sử dụng số điểm đó đổi lấy ưu đãi về dịch vụ và thanh toán. Hãy đăng ký làm thành viên của Hana Members để nhận nhiều ưu đãi trong các giao dịch tài chính với Tập đoàn Tài chính Hana.

Đăng ký thành viên Hana Members tại đây 

Hội viên Hana Members có thể tích lũy điểm Hana Money để đổi lấy các phần thưởng dễ dàng không chỉ thông qua chi tiêu thẻ tín dụng mà còn qua các phần thưởng khác như đổi điểm giữa các Chương trình Khách hàng thường xuyên.

Điểm Hana Money có thể chuyển đổi sang dặm Bông Sen Vàng theo tỷ lệ:

15 điểm Hana Money = 1 dặm Bông Sen Vàng

Để chuyển đổi điểm Hana Money sang dặm Bông Sen Vàng, hãy tải app Hana Members tại đây

Hãy cùng tích điểm Hana Money để tận hưởng ưu đãi của Chương trình Bông Sen Vàng!