Đặc quyền nâng hạng khi mở thẻ liên kết Vietnam Airlines Techcombank Visa

Hãy mở thẻ tín dụng và thẻ thanh toán liên kết Vietnam Airlines Techcombank Visa để tận hưởng đặc quyền dành cho hội viên Bông Sen Vàng, cụ thể:

Ưu đãi nâng hạng hội viên Bông Sen Vàng
Nâng hạng thẻ Titan
 

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng liên kết:
 •  Là khách hàng Techcombank Priority, hoặc
 • Chi tiêu qua thẻ từ 40 triệu đồng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ

Khách hàng sở hữu thẻ liên kết:
 • Chi tiêu qua thẻ từ 90 triệu đồng trong 3 tháng liên tiếp

Nâng hạng thẻ Vàng

Khách hàng mở thẻ tín dụng liên kết và chi tiêu từ 1 tỷ đồng trong vòng 12 tháng liên tiếp


Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2019.

Ưu đãi tặng dặm thưởng Bông Sen Vàng
Tặng 5.000 dặm thưởng cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi tháng mở thẻ tín dụng liên kết và có phát sinh chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng trong tháng kích hoạt thẻ.
Tặng 3.000 dặm thưởng cho khách hàng mở thẻ tín dụng liên kết và có phát sinh chi tiêu từ 90 triệu đồng trong 3 tháng liên tiếp kể từ ngày kích hoạt thẻ.


Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2019.

Ưu đãi tích lũy dặm thưởng Bông Sen Vàng
Thẻ tín dụng
Thẻ thanh toán
Chi tiêu trong nước Chi tiêu nước ngoài
Thẻ Vàng/Chuẩn 36.000 đồng = 1 dặm 28.000 đồng = 1 dặm
Thẻ Bạch Kim
29.000 đồng = 1 dặm 18.000 đồng = 1 dặm


Áp dụng Điều kiện và điều khoản.