Tặng vạn dặm bay, thêm đầy trải nghiệm cùng HSBC

Hãy tận hưởng mùa hè rộn ràng và chu du khám phá thế giới cùng dặm thưởng Vietnam Airlines dành tặng Hội Viên Bông Sen Vàng khi đăng ký Mở Thẻ Tín dụng chính HSBC Visa.

Từ 08/04/2019 đến 08/06/2019, hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tặng đến 10.000 dặm thưởng khi đăng ký thành công Thẻ tín dụng chính HSBC Visa và kích hoạt thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ.

Loại thẻ tín dụng Quà tặng

Tặng 10.000 dặm thưởng

Miễn phí thường niên năm đầu

Tặng 5.000 dặm thưởng
Tặng 3.000 dặm thưởng

Có điều khoản và điều kiện kèm theo. Chi tiết tại: www.hsbc.com.vn/cv