Nâng hạng Titan khi mở thẻ liên kết Vietcombank – Vietnam Airlines – American Express

Hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạc, Titan sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi phát hành và chi tiêu thẻ tín dung đồng thương hiệu Vietcombank Vietnam Airlines American Express hạng Vàng hoặc Xanh như sau:

Hội viên Bạc đăng ký phát hành lần đầu và chi tiêu thẻ đạt từ 60 triệu đồng trở lên trong vòng 02 tháng kể từ ngày phát hành thẻ

Được nâng ngay thành hội viên Bông Sen Vàng hạng Titan

Hội viên Titan đăng ký phát hành lần đầu, chi tiêu thẻ đạt từ 60 triệu đồng trở lên trong vòng 02 tháng kể từ ngày phát hành thẻ

Được duy trì hạng thẻ Titan của mình thêm 1 năm kể từ ngày đạt đủ điều kiện chi tiêu

Hội viên Titan đang sở hữu thẻ tín dụng nếu chi tiêu bằng thẻ đạt từ 60 triệu đồng trong khoảng thời gian xét thưởng sau:

   • Từ 01/07/2019 đến 31/08/2019

Được duy trì hạng thẻ Titan của mình thêm 1 năm kể từ ngày trả thưởng

 

Ưu đãi có giá trị từ 01/03/2019 đến 31/08/2019.

Áp dụng điều kiện điều khoản, chi tiết tham khảo tại đây