Chi tiêu thẻ VIB Travel Elite, tích lũy dặm Bông Sen Vàng

Hội viên Bông Sen Vàng, đồng thời là chủ thẻ tín dụng VIB Travel Elite sẽ được đổi dặm thưởng VIB tích lũy khi chi tiêu bằng thẻ sang dặm thưởng Bông Sen Vàng theo cơ chế: 1 dặm thưởng VIB = 1 dặm thưởng BSV.

Hội viên sẽ được tích lũy dặm VIB theo cơ chế sau:

Tích lũy 1 dặm thưởng VIB cho mỗi 25.000 đồng chi tiêu trong nước

Tích lũy 1 dặm thưởng VIB cho mỗi 20.000 đồng chi tiêu nước ngoài

5 dặm thưởng VIB cho mỗi 25.000 đồng thanh toán phí bảo hiểm Prudential trực tuyến qua ứng dụng MyVIB (tối đa 4.000 dặm/kỳ sao kê)
Tặng thêm 1.000 dặm thưởng VIB cho mỗi 100 triệu đồng chi tiêu, tối đa 5.000 dặm thưởng VIB/năm

 

Tham khảo www.vib.com.vn để biết thêm chi tiết.