Nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng với thẻ liên kết Vietnam Airlines Techcombank Visa

Từ nay đến hết 31/12/2018, hội viên Bông Sen Vàng sẽ được ưu đãi đặc cách nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng và miễn phí phát hành, phí thường niên nếu:

• Mở mới thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng liên kết Vietnam Airlines Techcombank Visa thành công;

• Chi tiêu bằng thẻ thỏa mãn điều kiện của chương trình, chi tiết tham khảo tại đây 

Ngoài ra, hội viên sẽ được tích lũy dặm bay khi chi tiêu bằng thẻ liên kết theo tỉ lệ:

Thẻ liên kết hạng Bạch Kim

 

Chi tiêu trong nước 29,000 đồng = 1 dặm

Chi tiêu nước ngoài 18,000 đồng = 1 dặm

Thẻ liên kết hạng Vàng/Chuẩn

Chi tiêu trong nước 36,000 đồng = 1 dặm

Chi tiêu nước ngoài 28,000 đồng = 1 dặm

 

Hãy tận hưởng những ưu đãi cùng thẻ Bông Sen Vàng và thẻ liên kết Vietnam Airlines Techcombank Visa.